Međunarodni projekti

Regionalne politike za ozelenjavanje socijalnog stambenog sektora

Preuzmite dokument

Inovativno financiranje za lokalna održiva energetska rješenja

Preuzmite dokument

Izrada zajedničkog plana energetske učinkovitosti za pogranično područje

Preuzmite dokument

PRIMES - Javna nabava u lokalnoj vlasti fokusirana na energetski učinkovita rješenja

Preuzmite dokument

Inovativno iskorištavanje niskotemperaturnih geotermalnih izvora u jugoistočnoj Europi

Preuzmite dokument

Prekogranična promocija novih tehnologija u obrazovanju

Preuzmite dokument

Inovativno istraživanje geotermalnog potencijala na području gradova Csurga i Koprivnice

Preuzmite dokument